Buchvirstellung

Et glüht am Gudde Wëllen !

GluehschwengEt ass souwäit!                               Ech – d’Glühschwéngchen – a meng zwee Ghostwriter d’Nora Wagener an de Luc Caregari stellen, zesumme mam Zeechner Carlo Schmitz, meng Aventure vir, déi een an Tëschenzäit an all gudder Librairie (an bei Op der Lay) ze kafe kritt. Den 18. Juni um 17h30 kënne mer zesummen erliewen, wéi ech iwwerhaapt zum Glühe komm sinn a wou mech dat alles higefouert huet.
Mir wieren alleguerte frou, wann der kéint dobäi sinn. Ech gi bis dohin nach en Tour a meng Sauna dréinen.

D’Glühschwéngchen.